Niet boven of onder voor of achter ook niet naast maar in en door me Van boven naar beneden van voor naar achteren en van links naar rechts door wie ik ben Niet van buitenaf naar binnen maar van binnenuit naar alle richtingen Geen einde Geen begin Geen vorm Geen naam Altijd aanwezig, altijd voelbaar mits ik alle zintuigen naar binnen richt Dat wat eeuwig is stroomt door ieder mens Even lang, even breed even hoog en even diep Verbindt zonder uitzondering zonder enig voorkeur mij met jou ons allen met elkaar  ...

Ik zit aan je voeten kijk vragend naar je op hoor je stem zo helder zie je houding zo zacht Je woorden vloeien rijk’lijk dalen zachtjes op mij neer storten zich uit in mijn hart en overspoelen mijn ziel Hier op deze berg red je mij acht keer met een nog ongekende liefde en een wijsheid nog ongehoord Ik sta langs de weg kijk je diep in de ogen zie meteen wat jij ook weet niemand heeft je echt begrepen De mensen naast me roepen noch om zachtheid, noch om moed, noch om gerechtigheid door liefde, of om genade en verbinding Het Hosanna dat hier klinkt is geen vraag om eeuwig leven geen verlangen naar hemels licht slechts geluid met aardse tonen Ik kniel...

Er was een tijd dat ik heel even een glimp mocht zien van wie jij werkelijk bent Muren vielen ongenadig zacht om lagen gleden oorverdovend stil af Woorden als kostbare regen lesten mijn dorst verbonden mij weer met jou, mijn dierbare Ik ontdekte jou voor het eerst door de ogen van mijn ziel als nooit tevoren zelfs niet in onze kinderjaren Waar kwamen die zeeën toch vandaan die ons weer scheiden? Ver weg een schaduw en toch wieg ik paradoxaal je ziel voor altijd in mijn armen En blijf hier liefdevol wachten tot die oorverdovende stilte en ongenadige zachtheid ons weer verbindt Yvonne Alefs...

En dan zijn daar de stilte de leegte het verdriet Stapstenen in het donker Zet je voeten maar neer eén voor één Voel de stilte Ervaar de leegte Doorleef het verdriet In al hun diepten in al hun donkerheid wijzen ze je de weg deze stapstenen in het donker Voeren je terug naar de liefde het licht het leven naar de plek waar een weerzien wacht Yvonne Alefs...

Kan ik altijd dankbaar zijn is wat ik me soms afvraag zonneschijn en regenvloed dragen zonder geklaag Kan ik altijd dankbaar zijn ook als mijn schat verdwijnt ik zonder verder moet gaan en verlies zo vreselijk schrijnt Kan ik altijd dankbaar zijn zelfs als mijn tranen stromen als ‘t liefste me ontnomen is en ik aan leed niet kan ontkomen En als mijn dromen barsten ’t niet gaat zo als ik wil kan ik dan met lege handen toch dankbaar zijn en stil Ik zou zo graag willen leven kijkend naar wat ik ontvang koesteren dat wat ik verloor en loslaten waarnaar ik verlang Ja, dan kan ik altijd dankbaar zijn voor dat wat het leven geeft aan ’t einde mijn ogen...

Niets geeft ruimte, rust en stilte Geeft vrijheid, overvloed en rijkdom Leegte, lucht en nut Vergezichten, horizonten en oneindigheid Maar niets weten, niets snappen, niets begrijpen niets bezitten, niets begeren, niets bereiken niets vinden, niets kunnen, niets doen niets plannen, niets willen, niets bedenken Vinden we maar niets
De ruimte van een nieuw begin vouwt zich voor mij open Ik vind het in en om mijn hart om te kunnen groeien in de liefde Voel het diep van binnen in mijn hoofd zodat ideeën zich mogen manifesteren Ervaar het vanuit mijn innerlijke blik waardoor ik de wereld weidser kan bezien Ik hoor het zich steeds verder uitstrekken tot voorbij vermogens van menselijk begrip Het geeft vrijheid vanuit het diepste ‘Zijn’ vormt woorden van inzicht en herkenning
Jouw ogen zijn bruin en je haren donker je huid getint en in die ogen een flonker Zo anders als ik met ogen blauw, haren blond en huid zo wit als dauw
Ik laat je graag mijn wereld zien en hoop ook dat jij de jouwe toont Hoe anders of op z’n kop het ook lijkt mijn wereld is wat in mij woont Het leeft in mij, in mijn hart en ziel en is gebouwd met vallen en opstaan Gemaakt van ervaringen en levenslessen gevormd tot mijn persoonlijke bestaan

VLOED! VLOED! Golf na golf ga je me voor en ik volg je voet voor voet laat je niet te ver vooruitgaan nieuwsgierig naar wat je doet Je verrast me van alle kanten bent sterk en zacht tegelijk Het leven stroomt met je mee een kracht waarvoor ik bezwijk In de diepte kan je koel zijn elders warm door zonnestralen ‘t Is maar net waar ik m’n voet zet op hoogten of in dalen         LEVEN! LEVEN! Dag na dag ga je me voor en ik volg je op de voet laat je niet te ver vooruitgaan nieuwsgierig naar wat je doet Je verrast me van alle kanten bent scherp en zacht tegelijk Alles wat leeft stroomt met je mee een kracht waarvoor ik bezwijk In de diepte voel...