Qigong en Taoïsme maandelijkse verdieping - Yvonne Alefs

QIGONG & TAOÏSME – MAANDELIJKSE VERDIEPING

Terugkeren is de beweging van de Tao.
Meegeven is de weg van de Tao.
De tienduizend dingen worden geboren uit zijn.
Zijn wordt geboren uit niet-zijn.

Het Taoïstisch werk de ‘Tao te Ching’, waar bovenstaande tekst uit komt, is een boek vol levenswijsheden die door de eeuwen heen een leidraad is geweest voor miljoenen mensen. In de 81 verzen ligt een schat van kennis opgeborgen over hoe je een leven in harmonie met het universum, de natuur, je medemens en vooral ook jezelf kunt leiden. Het mooie van de ‘Tao te Ching’ is dat er geen uitleg bij gegeven wordt hoe je het zou moeten interpreteren, het staat een ieder vrij om daar zelf zijn weg in te vinden. Het is dan ook ontelbaar keren vertaald en door verschillende auteurs geïnterpreteerd, maar de duidelijke en begrijpelijke manier waarop Wayne Dyer dat in zijn boek ‘De weg naar verandering’ (adviezen voor elke dag) gedaan heeft, inspireert mij enorm. Zie hier een voorbeeld! En het is deze inspiratie die ik graag door middel van deze maandelijkse verdiepingen met zoveel mogelijk anderen wil delen!

De levensfilosofie van het taoïsme vormt ook het fundament waarop de Chinese bewegingsleer Qigong is gebaseerd. De bewegingen zijn vloeiend als water, flexibel als hout, bezield als vuur, voedend als aarde en krachtig als metaal. Het besef dat we als mens voortkomen uit de yin kracht van de aarde en de yang kracht van de hemel, dat we als mens één zijn met alles om ons heen en dat  alles uit grenzeloze levensenergie (qi) bestaat, is verweven met Qigong. De combinatie van Qigong en het daarna met elkaar bepreken van enkele verzen van de ‘Tao te Ching’ is dan ook één van de krachtigste manieren om je leven diepte te geven en bewuster om te gaan met dagelijkse situaties.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a, Zaandam
Wanneer: woensdag 9 januari 2018
Onderwerp: Niet-Zijn (achter deze link mijn blog hierover!)
Tijd: 11.30 uur – 13.00 uur
Prijs: € 15,00 p.p.
Aanmelden: via deze link.

Om de verdieping extra compleet te maken is het heerlijk om mijn Qigongles bij Yogadreams (10.00 – 11.15 uur) vooraf mee te doen! Deze kan je reserveren met je abonnement bij Yogadreams of je kan een losse les aankopen. Het is niet noodzakelijk dat je de les eerst meedoet, de les en de workshop boek je dus los van elkaar.