Deze Qigong verdiepingscursus bestaat uit acht Qigong workshops die verspreid over het jaar op vrijdagmiddag op twee verschillende lokaties in Zaandam wordt gegeven. Bij Yogadreams op: 24 januari, 28 februari, 3 april, 8 mei, 12 juni, 4 september, 23 oktober en 20 november en bij De Lichtplaats/Goudlokaal op: 7 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei, 5 juni, 11 september, 16 oktober en 13 november. De cursus neemt je mee langs:

 • de vijf elementen theorie waarop de Chinese geneeskunde en de bewegingsleren Qigong en Daoyin zijn gebaseerd,
 • het lichaamsnetwerk van meridianen, een aantal acupressuur- en Qigongpunten,
 • de Oosterse wijsheid van het leven in ritme met de seizoenen en de orgaanklok,
 • de Chinese kunst van zelfcultivatie voor een gelukkiger, gezonder en meer gebalanceerd leven,
 • het eeuwenoude Chinese gedachtegoed van de Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Mens, de tienduizend dingen en de Tao te Ching,
 • de drie primaire krachten van het universum Jing, Qi en Shen.

Dit is wat je o.a. gaat ontdekken als je alle acht workshops volgt:

 • vitaliserende en gezondheidsbevorderende Qigong en Daoyin oefeningen,
 • eeuwenoude en nog steeds actuele kennis van de Chinese vijf elementen theorie,
 • het verloop van de meridianen in het lichaam en hoe je de qi daar laat stromen,
 • de ontspannende kracht van acupressuur,
 • innerlijke balans door een meer natuurlijke dag- en jaarindeling,
 • meer rust, ruimte en evenwicht in hoofd, hart en lichaam,
 • de wijsheid uit het Taoïsme via de Tao te Ching,
 • het bestaan van fysieke, energetische en spirituele energie.

Je kunt de workshops hieronder los reserveren, of de hele reeks van acht in één keer boeken (zie rode knoppen). Je krijgt dan één workshop gratis! 

Qigong en Wu Xing - Verdiepingscursus

WORKSHOP QIGONG & WU XING
 De Chinese Vijf Elementen Theorie

Vrijdag 24 januari 2020 | Yogadreams
Vrijdag 7 februari 2020 | De Lichtplaats

We kennen hier in het westen inmiddels allemaal wel het van oorsprong oosterse Yin-Yang symbool met de zwarte druppel die naadloos overgaat in de witte druppel en andersom. Dat het tegenovergestelde krachten voorstellen, is ons ook bekend: mannelijk v. vrouwelijk, warm  v. koud, hoog  v. laag, zon v. maan, enz. Minder bekend is echter dat Yin-Yang haar oorsprong vindt in de Tao, oftewel het naamloze of de vormloze vorm en dat zij vervolgens hemel, aarde en mens voortbrengt, die op hun beurt vorm geven aan al het vormloze, ook wel de ‘tienduizend dingen’ genoemd.

Deze samenhang tussen Tao, Yin-Yang en Qi is het fundament waarop later de Chinese vijf elementen theorie is gebouwd. De Chinese geneeskunde en bewegingsleren zoals Qigong en Tai Chi zijn op hun beurt weer op deze theorie gebaseerd, waarin alles wat zich voordoet in de natuur en de mens onder te brengen is in vijf fasen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Seizoenen, delen van de dag, organen, smaken, kleuren, emoties, klanken, enz. zijn te verdelen over deze vijf elementen en worden associaties genoemd.

Tijdens deze workshop geef ik je een inkijk in het Chinese gedachtengoed van de Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Mens en de tienduizend dingen.  Daarnaast leer ik je ook meer over de vijf elementen theorie en de bijbehorende associaties (een aantal per element).  Een groot deel van de les wordt ingevuld met het beoefenen van de Vijf Elementen Qigong serie en de Baduanjin Qigong serie.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Qi en de tienduizend dingen.
 • Meer kennis over de Chinese vijf elementen theorie en een aantal bijbehorende associaties.
 • Meer inzicht in de invloed van emoties op je gezondheid en hoe je gezonder om kunt gaan met emoties.
 • Aanleren van 2 series Qigong, die je eventueel m.b.v. aangeleverde video’s ook thuis verder kunt oefenen.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Vrijdag 24 januari 2020
Hoe laat: 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Waar: De Lichtplaats, Provincialeweg 302, Zaandam
Wanneer: Vrijdag 7 februari 2020
Hoe laat: 12.30 – 15.30 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via aanmeldformulier

WORKSHOP QIGONG & JAARGETIJDEN
 Leven in het ritme van de seizoenen

Vrijdag 28 februari 2020 | Yogadreams
Vrijdag 13 maart 2020 | De Lichtplaats

Nu we in een tijd leven dat we 24 uur per dag licht tot onze beschikking hebben en 12 maanden per jaar warmte kunnen genereren, zijn we het bewustzijn verloren van de invloeden die de seizoenen op ons lichaam en geest hebben. Zij werken uiteraard nog steeds op ons in, maar we slaan er geen acht meer op. We zijn het zo gewend geraakt om dwars door alle jaargetijden heen met dezelfde mate van energie en kracht van de het ene idee of doel naar het andere te gaan, dat we niet doorhebben dat we daardoor uit balans raken.

Al eeuwen geleden bestudeerden de Chinezen de natuur en het dierenrijk om af te lezen hoe je als mens het best zou kunnen leven als het aankomt op het bewaren, beheersen en aanvullen van je energievoorraad. Aan de hand van de kennis die ze daarmee opdeden is de Chinese vijf elemententheorie ontstaan waarbij bepaalde ritmes van het menselijk leven worden gekoppeld aan patronen in de natuur. Het in balans brengen en houden van onze menselijke ritmes en de natuurlijke patronen om ons heen vormen het middelpunt van deze workshop.

Tijdens deze workshop geef ik je per seizoen aanwijzingen hoe je je leven kunt inrichten, waardoor het meer in lijn is met de specifieke energie van ieder seizoen en je je gedurende het hele jaar zowel fysiek als geestelijk meer harmonie ervaart. Daarnaast is er  natuurlijk ook aandacht voor welke Qigongoefeningen je het beste in welke jaargetijde kunt doen.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Kennis van de specifieke energieën van elk seizoen en de daaraan gekoppelde orgaanparen.
 • Bewustmaking van hoe je jouw leven in harmonie met de energie van elke seizoenen kunt brengen.
 • Aanleren van Qigongoefeningen die aansluiten bij ieder seizoen.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Vrijdag 28 februari 2020
Hoe laat: 13.00 – 16.00  uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Waar: De Lichtplaats, Provincialeweg 302, Zaandam
Wanneer: Vrijdag 13 maart 2020
Hoe laat: 12.30 – 15.30 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via aanmeldformulier

Qigong en meridianen workshop 2019

WORKSHOP QIGONG & MERIDIANEN
Kennismaking met de 12 hoofdmeridianen

Vrijdag 3 april 2020 | Yogadreams
Vrijdag 17 april 2020 | De Lichtplaats

Het menselijk lichaam bestaat uit een groot aantal netwerken, waarvan het bloedvatenstelsel, het zenuwstelsel en het lymfevatenstelsel  over het algemeen wel bekend zijn. Minder bekend, is het lichaamsnetwerk van meridianen, onzichtbare en ontastbare energiekanalen die levensenergie, oftewel qi , door het lichaam transporteren. Als qi vrij door de meridianen stroomt, worden onze cellen gevoed en voelen we ons gezond. Wordt het geblokkeerd of stroomt het de verkeerde kant op, dan ervaren we klachten.

Een goede doorstroming van de qi in de meridianen is dus belangrijk om je fit en vitaal te voelen. Je kunt de qistroom stimuleren door o.a. regelmatig de meridianen te rekken en te strekken, bijvoorbeeld met Qigong. Het visualiseren van een vrije stroom van qi door het lichaam kan al voldoende zijn om blokkades in de kanalen op te heffen en een verbetering in de doorstroming te geven. Verder zijn een diepe ademhaling, het eten van energierijke voeding en het vermijden van chronische stress voorwaarden voor een qi-rijk leven.

Tijdens deze workshop leer ik je waar de 12 hoofdmeridianen en 2 extra meridianen door het lichaam lopen en in welke richting de qistroom door deze energiekanalen behoort te gaan. Ook de locatie van de 8 Qigongpunten op het lichaam leer je kennen. Daarnaast wordt een groot deel van de workshop gewijd aan het beoefenen van Qigong series voor iedere meridianen die besproken is.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over de 12 hoofdmeridianen en de 2 extra meridianen (Du Mai en Ren Mai).
 • Meer kennis over de 8 Qigongpunten op de 2 extra meridianen.
 • Aanleren van 2 series Qigong, die je eventueel m.b.v. aangeleverde video’s ook thuis verder kunt oefenen.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Vrijdag 3 april 2020
Hoe laat: 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Waar: De Lichtplaats, Provincialeweg 302, Zaandam
Wanneer: Vrijdag 17 april 2020
Hoe laat: 12.30 – 15.30 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via aanmeldformulier

Qigong en de orgaanklok workshop 2020

WORKSHOP QIGONG & DE ORGAANKLOK
Je dag indelen volgens de Chinese orgaanklok

Vrijdag 8 mei 2020 | Yogadreams
Vrijdag 15 mei 2020 | De Lichtplaats

De twaalf hoofdmeridianen (energiebanen) die zich in ons lichaam bevinden dragen ieder zorg voor de energiepeil van een bepaald orgaan. Zo ziet de Hartmeridiaan erop toe dat de energie van het Hart in balans blijft, de Niermeridiaan dat de energie van de Nieren in evenwicht blijft, de Levermeridiaan dat de energie van de Lever in harmonie blijft, enz. Samen vormen deze hoofdmeridianen ook een keten, waarin de ene meridiaan met de ander verbonden is en energie doorgeeft.

Dit doorgeven van energie gebeurt aan de hand van een cyclus van vierentwintig uur, waarbij iedere meridiaan gedurende twee vaste uren van een dag ten opzichte van de anderen meer actief is. Deze cyclus wordt ook wel de Chinese Orgaanklok genoemd. Wie zich bewust is van dit ritme van de orgaanenergieën en zijn dagindeling en leefwijze ernaar aanpast, zal merken dat zowel lichaam als geest optimaal tot hun recht komen en er efficiënter wordt omgesprongen met zijn levensenergie.

Tijdens deze workshop leer ik je de volgorde waarin de meridianen elkaar opvolgen, op welke tijdstip van de dag een bepaalde meridiaan het actiefst is en hoe je aan de hand van de Orgaanklok je activiteiten en bezigheden (eten, slapen, sporten, concentreren, rusten, enz.) gedurende een dag het beste kunt indelen. Uiteraard doen we ook samen Qigong in de volgorde van de energiestroom van deze Orgaanklok.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Kennis van de volgorde waarin de energieën van de twaalf hoofdmeridianen elkaar gedurende een etmaal opvolgen;
 • Advies en tips voor dagindeling van activiteiten en bezigheden volgens de Orgaanklok;
 • Kennismaking met Qigong volgens de volgorde van de Orgaanklok.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Vrijdag 8 mei 2020
Hoe laat: 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Waar: De Lichtplaats, Provincialeweg 302, Zaandam
Wanneer: Vrijdag 15 mei 2020
Hoe laat: 12.30 – 15.30 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via aanmeldformulier

Qigong en daoyin workshop 2019

WORKSHOP QIGONG & DAOYIN
Zachte strekkingen en ronde vormen

Vrijdag 12 juni 2020 | Yogadreams
Vrijdag 5 juni 2020 | De Lichtplaats

De oorsprong van Qigong is te vinden in de eeuwenoude Chinese yogavorm Daoyin. Letterlijk betekent daoyin  “geleiden en strekken”, waarbij geleiden verwijst naar het via de geest (aandacht/gedachten) leiden van qi in het lichaam en strekken naar het fysiek strekken van armen, benen en romp (het lichaam). Deze vorm van yoga bestaat nog steeds en wordt ook wel Do-In yoga of Tao yoga genoemd. Het is Qigong, maar dan als yogastijl!

Door de eeuwen heen is Qigong vanuit Daoyin ontstaan en onderscheidt zich door meer vloeiende bewegingen, die over het algemeen staand worden uitgevoerd. De doelen van beide bewegingsleren zijn nog wel steeds dezelfde, namelijk:  fysieke innerlijke kanalen (meridianen) openen, energie vrij door het lichaam laten stromen, ondersteuning bij een genezingsproces en een groter gevoel van welbevinden en een geest die meer open staat.

Het behandelen van acupunten – kleine energiereservoirtjes van warmte, elektromagnetische of nog subtielere energie, die in het oppervlak van de huid zitten – is ook onderdeel van Daoyin, en dus ook van deze workshop. Door het behandelen van deze punten op het lichaam, kun je daar waar er stagnatie is de qistroom weer op gang brengen.

Tijdens deze workshop neem ik kort de 12 hoofdmeridianen nog eens door (deze behandel ik uitgebreider tijdens de 2e workshop Qigong & Meridianen) en laat ik je kennismaken met een aantal acupressuurpunten op deze meridianen. Een groot deel van de workshop zal bestaan uit het beoefenen van zowel Daoyin als Qigong.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over de acupressuurpunten op de 12 hoofdmeridianen.
 • Behandelen van een aantal acupressuurpunten.
 • Daoyin les van 45 minuten.
 • Qigong les van 45 minuten.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Vrijdag 12 juni 2020
Hoe laat: 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Waar: De Lichtplaats, Provincialeweg 302, Zaandam
Wanneer: Vrijdag 5 juni 2020
Hoe laat: 12.30 – 15.30 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via aanmeldformulier

Qigong en taoïsme workshop 2019

WORKSHOP QIGONG & TAOÏSME
Wijsheden uit de Tao te Ching

Vrijdag 4 september 2020 | Yogadreams
Vrijdag 11 september 2020 | De Lichtplaats

Het besef dat we als mens voortkomen uit de yin kracht van de aarde en de yang kracht van de hemel, dat we één zijn met alles om ons heen en dat alles uit grenzeloze levensenergie (qi) bestaat, vormt de kernboodschap van het Taoïsme. Door eeuwenlang het leven en de natuur nauwkeurig te bestuderen, hebben de Chinezen ontdekt dat voor alles in de wereld dezelfde wetten gelden en dat alles met alles samenhangt. Deze levensfilosofie vormt het fundamenten waarop de Chinese geneeskunde en de daarbij behorende bewegingsleer Qigong is gebouwd.

Volgens de Taoïsten gedijt de mens het best als hij in harmonie leeft met het universum en de natuur. In de ‘Tao te Ching’, het boek der wijsheid van de Taoïsten, worden in 81 verzen aanwijzingen gegeven hoe dit bereikt kan worden.  Dit staat er bijvoorbeeld in de zevende vers:

De hemel is eeuwig – de aarde is duurzaam.
Waarom duren hemel en aarde eeuwig?
Zij leven niet alleen voor zichzelf.
Dat is het geheim van hun duurzaamheid.

Tijdens deze workshop maak je kennis met de belangrijkste begrippen uit het gedachtengoed  van het Taoïsme als ook met een aantal verzen uit de Tao te Ching. Uitleg van deze verzen gebeurt aan de hand van de vertaling van de Tao te Ching door Wayne Dyer (De weg naar verandering). Tijdens de workshop beoefenen we natuurlijk ook Qigong series die aansluiten op de geleerde theorie.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over het Taoïsme.
 • Meer kennis over de Tao te Ching.
 • Aanleren van 2 series Qigong, die je eventueel m.b.v. aangeleverde video’s ook thuis verder kunt oefenen.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Vrijdag 4 september 2020
Hoe laat: 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Waar: De Lichtplaats, Provincialeweg 302, Zaandam
Wanneer: Vrijdag 11 september 2020
Hoe laat: 12.30 – 15.30 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via aanmeldformulier

Qigong en Xiu Yang workshop 2020

WORKSHOP QIGONG & XIU YANG
Voor een gezonder, gelukkiger en meer gebalanceerd levensstijl

Vrijdag 23 oktober 2020 | Yogadreams
Vrijafdg 16 oktober 2020 | De Lichtplaats

Heel simpel gezegd betekent Xiu Yang dat je de zorgzame tuinier wordt van je eigen levenstuin. Jij bezit net zoveel potentieel als vruchtbare grond, maar de mate van zorg die jij als ‘levenstuinier’ aan je innerlijke leven geeft, bepaalt welke eigenschappen en kwaliteiten er op die vruchtbare aarde tot groei en bloei mogen komen. Het onderhouden (cultiveren) van je innerlijke leven, dàt is Xiu Yang.

‘Een zaadje weet hoe het moet groeien en bloeien,
de mens heeft dezelfde vermogens …’

De kracht van Xiu Yang ligt in het besef dat duurzaam geluk (in tegenstelling tot kortstondige geluksmomenten) bij onszelf begint in de manier waarop wij ons van binnenuit verhouden tot ons lichaam, onze geest (gedachten), ons hart en onze relaties (de wereld). We maken daarbij gebruik van bronnen van kennis, wijsheid, inzicht en compassie die diep van binnen bij ons opwellen en via ons lichaam, geest, hart en compassie hun weg naar de buitenwereld – de natuur en het universum – vinden.

De invulling van deze les is geïnspireerd op de eeuwenoude, maar nog steeds actuele, Chinese wijsheid van Xiu Yang (zelfcultivatie) en het gelijknamige boek van Mimi Kuo-Deemer. Onderwerpen die we aanraken zullen je kijk op en begrip van het lichaam, de geest (onze gedachten), het hart en je relaties door middel van kennis, wijsheid, inzicht en compassie verbreden en verdiepen. Naast het overbrengen van de kennis en inzichten van deze Chinese wijsheid wordt er ook voldoende aandacht besteed aan de Qigong oefeningen die jouw persoonlijk Xiu Yang zullen ondersteunen.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Een groter besef van de verbinding tussen lichaam, geest, hart en de wereld,
 • Inzicht in hoe je binnenwereld, de buitenwereld schept,
 • Bewustzijn van je eigen heelheid,
 • Qigongoefeningen om lichaam, geest en hart te verzorgen en ondersteunen.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Vrijdag 23 oktober 2020
Hoe laat: 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Waar: De Lichtplaats, Provincialeweg 302, Zaandam
Wanneer: Vrijdag 16 oktober 2020
Hoe laat: 12.30 – 15.30 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via aanmeldformulier

Qigong en De drie schatten workshop 2019

WORKSHOP QIGONG & DE DRIE SCHATTEN
Jing, Qi en Shen oftewel Lichaam, Ziel en Geest

Vrijdag 20 november 2020 | Yogadreams
Vrijdag 13 november 2020 | De Lichtplaats

De Taoïsten erkennen drie primaire krachten die in het universum werkzaam zijn: de kracht van de aarde (Jing), de kracht van de hemel (Qi) en de kracht van de kosmos (Shen). Deze drie krachten worden ook wel ‘De drie schatten’ genoemd. In de mens komen deze drie schatten tot uiting via het fysieke lichaam, het energetische lichaam en het spirituele lichaam. In het Taoïsme wordt de mens dan ook beschouwd als microkosmos; een weerspiegeling van het Universum, maar dan in het klein.

In Qigong wordt deze filosofie tot uiting gebracht in het bewaren, verzamelen en cultiveren van Qi in de drie dantian. Dit zijn energiecentra die zich resp. in de buikholte, borstholte en schedelholte bevinden. Tijdens de oefeningen zoeken we bewust de uitwisseling met de energie om ons heen op met als doel om balans te vinden tussen yang (de hemelse energie) en yin (de aardse energie) in ons lichaam en geest.

Tijdens deze les krijg je meer inzicht in de betekenis en eigenschappen van de drie schatten Jing, Qi en Shen en leer je hoe je zo goed mogelijk Jing bewaart, Qi verzamelt en Shen cultiveert. De Qigong oefeningen die we tijdens deze les met elkaar beoefenen zullen vooral meditatief zijn en ondersteund worden met visualisaties en affirmaties.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over fysieke, energetische en spirituele energie (Jing, Qi en Shen).
 • Inzicht in de mens als microkosmos.
 • Vooral meditatieve Qigong met gebruik van visualisaties en affirmaties.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Vrijdag 20 november 2020
Hoe laat: 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Waar: De Lichtplaats, Provincialeweg 302, Zaandam
Wanneer: Vrijdag 13 november 2020
Hoe laat: 12.30 – 15.30 uur
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden: via aanmeldformulier