Vijfdelige Qigong Verdieping

Deze Qigong verdieping wordt verspreid over het jaar op vijf zondagen gegeven, te weten: 27 januari, 31 maart, 26 mei, 15 september en 24 november, en neemt je mee langs:

 • het eeuwenoude Chinese gedachtegoed van de Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Mens en de tienduizend dingen,
 • de vijf elementen theorie waarop de Chinese geneeskunde en de bewegingsleren Qigong en Daoyin zijn gebaseerd,
 • het lichaamsnetwerk van meridianen en Qigongpunten,
 • de Tao te Ching en
 • de drie primaire krachten van het universum Jing, Qi en Shen.

Dit is wat je o.a. gaat ontdekken als je alle vijf workshops volgt:

 • vitaliserende en gezondheidsbevorderende Qigong en Daoyin oefeningen.
 • eeuwenoude wijsheid die verborgen ligt in de Chinese vijf elementen theorie.
 • het verloop van de meridianen in je lichaam en hoe je de qi daar laat stromen.
 • de ontspannende kracht van acupressuur.
 • de wijsheid uit het Taoïsme via de Tao te Ching.
 • het bestaan van fysieke, energetische en spirituele energie.

Je kunt de workshops hieronder los reserveren, of de hele reeks van vijf via deze link in één keer en met korting boeken. Je krijgt dan één workshop gratis!

Qigong en de vijf elementen leer workshop 2019

Workshop Qigong & De vijf elementenleer
Zondag 27 januari 2019

We kennen hier in het westen inmiddels allemaal wel het van oorsprong oosterse Yin-Yang symbool met de zwarte druppel die naadloos overgaat in de witte druppel en andersom. Dat het tegenovergestelde krachten voorstellen, is ons ook bekend: mannelijk v. vrouwelijk, warm  v. koud, hoog  v. laag, zon v. maan, enz. Minder bekend is echter dat Yin-Yang haar oorsprong vindt in de Tao, oftewel het naamloze of de vormloze vorm en dat zij vervolgens hemel, aarde en mens voortbrengt, die op hun beurt vorm geven aan al het vormloze, ook wel de ‘tienduizend dingen’ genoemd.

Deze samenhang tussen Tao, Yin-Yang en Qi is het fundament waarop later de Chinese vijf elementen theorie is gebouwd. De Chinese geneeskunde en bewegingsleren zoals Qigong en Tai Chi zijn op hun beurt weer op deze theorie gebaseerd, waarin alles wat zich voordoet in de natuur en de mens onder te brengen is in vijf fasen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Seizoenen, delen van de dag, organen, smaken, kleuren, emoties, klanken, enz. zijn te verdelen over deze vijf elementen en worden associaties genoemd.

Tijdens deze workshop geef ik je een inkijk in het Chinese gedachtengoed van de Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Mens en de tienduizend dingen.  Daarnaast leer ik je ook meer over de vijf elementen theorie en de bijbehorende associaties (een aantal per element).  Een groot deel van de les wordt ingevuld met het beoefenen van de Vijf Elementen Qigong serie en de Baduanjin Qigong serie.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over Tao, Yin-Yang, Hemel-Aarde-Qi en de tienduizend dingen.
 • Meer kennis over de Chinese vijf elementen theorie en een aantal bijbehorende associaties.
 • Meer inzicht in de invloed van emoties op je gezondheid en hoe je gezonder om kunt gaan met emoties.
 • Aanleren van 2 series Qigong, die je eventueel m.b.v. aangeleverde video’s ook thuis verder kunt oefenen.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Zondag 27 januari 2019
Hoe laat: 10.30 – 13.00 uur
Kosten: € 37,50 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Qigong en meridianen workshop 2019

Workshop Qigong & Meridianen
Zondag 31 maart 2019

Het menselijk lichaam bestaat uit een groot aantal netwerken, waarvan het bloedvatenstelsel, het zenuwstelsel en het lymfevatenstelsel  over het algemeen wel bekend zijn. Minder bekend, is het lichaamsnetwerk van meridianen, onzichtbare en ontastbare energiekanalen die levensenergie, oftewel qi , door het lichaam transporteren. Als qi vrij door de meridianen stroomt, worden onze cellen gevoed en voelen we ons gezond. Wordt het geblokkeerd of stroomt het de verkeerde kant op, dan ervaren we klachten.

Een goede doorstroming van de qi in de meridianen is dus belangrijk om je fit en vitaal te voelen. Je kunt de qistroom stimuleren door o.a. regelmatig de meridianen te rekken en te strekken, bijvoorbeeld met Qigong. Het visualiseren van een vrije stroom van qi door het lichaam kan al voldoende zijn om blokkades in de kanalen op te heffen en een verbetering in de doorstroming te geven. Verder zijn een diepe ademhaling, het eten van energierijke voeding en het vermijden van chronische stress voorwaarden voor een qi-rijk leven.

Tijdens deze workshop leer ik je waar de 12 hoofdmeridianen en 2 extra meridianen door het lichaam lopen en in welke richting de qistroom door deze energiekanalen behoort te gaan. Ook de locatie van de 8 Qigongpunten op het lichaam leer je kennen. Daarnaast wordt een groot deel van de workshop gewijd aan het beoefenen van Qigong series voor iedere meridianen die besproken is.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over de 12 hoofdmeridianen en de 2 extra meridianen (Du Mai en Ren Mai).
 • Meer kennis over de 8 Qigongpunten op de 2 extra meridianen.
 • Aanleren van 2 series Qigong, die je eventueel m.b.v. aangeleverde video’s ook thuis verder kunt oefenen.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Zondag 31 maart 2019
Hoe laat: 10.30 – 13.00 uur
Kosten: € 37,50 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Qigong en daoyin workshop 2019

Workshop Qigong & Daoyin
Zondag 26 mei 2019

De oorsprong van Qigong is te vinden in de eeuwenoude Chinese yogavorm Daoyin. Letterlijk betekent daoyin  “geleiden en strekken”, waarbij geleiden verwijst naar het via de geest (aandacht/gedachten) leiden van qi in het lichaam en strekken naar het fysiek strekken van armen, benen en romp (het lichaam). Deze vorm van yoga bestaat nog steeds en wordt ook wel Do-In yoga of Tao yoga genoemd. Het is Qigong, maar dan als yogastijl!

Door de eeuwen heen is Qigong vanuit Daoyin ontstaan en onderscheidt zich door meer vloeiende bewegingen, die over het algemeen staand worden uitgevoerd. De doelen van beide bewegingsleren zijn nog wel steeds dezelfde, namelijk:  fysieke innerlijke kanalen (meridianen) openen, energie vrij door het lichaam laten stromen, ondersteuning bij een genezingsproces en een groter gevoel van welbevinden en een geest die meer open staat.

Het behandelen van acupunten – kleine energiereservoirtjes van warmte, elektromagnetische of nog subtielere energie, die in het oppervlak van de huid zitten – is ook onderdeel van Daoyin, en dus ook van deze workshop. Door het behandelen van deze punten op het lichaam, kun je daar waar er stagnatie is de qistroom weer op gang brengen.

Tijdens deze workshop neem ik kort de 12 hoofdmeridianen nog eens door (deze behandel ik uitgebreider tijdens de 2e workshop Qigong & Meridianen) en laat ik je kennismaken met een aantal acupressuurpunten op deze meridianen. Een groot deel van de workshop zal bestaan uit het beoefenen van zowel Daoyin als Qigong.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over de acupressuurpunten op de 12 hoofdmeridianen.
 • Behandelen van een aantal acupressuurpunten.
 • Daoyin les van 45 minuten.
 • Qigong les van 45 minuten.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Zondag 26 mei 2019
Hoe laat: 10.30 – 13.00 uur
Kosten: € 37,50 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Qigong en taoïsme workshop 2019

Workshop Qigong & Taoïsme
Zondag 15 september 2019

Het besef dat we als mens voortkomen uit de yin kracht van de aarde en de yang kracht van de hemel, dat we één zijn met alles om ons heen en dat alles uit grenzeloze levensenergie (qi) bestaat, vormt de kernboodschap van het Taoïsme. Door eeuwenlang het leven en de natuur nauwkeurig te bestuderen, hebben de Chinezen ontdekt dat voor alles in de wereld dezelfde wetten gelden en dat alles met alles samenhangt. Deze levensfilosofie vormt het fundamenten waarop de Chinese geneeskunde en de daarbij behorende bewegingsleer Qigong is gebouwd.

Volgens de Taoïsten gedijt de mens het best als hij in harmonie leeft met het universum en de natuur. In de ‘Tao te Ching’, het boek der wijsheid van de Taoïsten, worden in 81 verzen aanwijzingen gegeven hoe dit bereikt kan worden.  Dit staat er bijvoorbeeld in de zevende vers:

De hemel is eeuwig – de aarde is duurzaam.
Waarom duren hemel en aarde eeuwig?
Zij leven niet alleen voor zichzelf.
Dat is het geheim van hun duurzaamheid.

Tijdens deze workshop maak je kennis met de belangrijkste begrippen uit het gedachtengoed  van het Taoïsme als ook met een aantal verzen uit de Tao te Ching. Uitleg van deze verzen gebeurt aan de hand van de vertaling van de Tao te Ching door Wayne Dyer (De weg naar verandering). Tijdens de workshop beoefenen we natuurlijk ook Qigong series die aansluiten op de geleerde theorie.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over het Taoïsme.
 • Meer kennis over de Tao te Ching.
 • Aanleren van 2 series Qigong, die je eventueel m.b.v. aangeleverde video’s ook thuis verder kunt oefenen.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Zondag 15 september 2019
Hoe laat: 10.30 – 13.00 uur
Kosten: € 37,50 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website

Qigong en De drie schatten workshop 2019

Workshop Qigong & De Drie schatten
Zondag 24 november 2019

De Taoïsten erkennen drie primaire krachten die in het universum werkzaam zijn: de kracht van de aarde (Jing), de kracht van de hemel (Qi) en de kracht van de kosmos (Shen). Deze drie krachten worden ook wel ‘De drie schatten’ genoemd. In de mens komen deze drie schatten tot uiting via het fysieke lichaam, het energetische lichaam en het spirituele lichaam. In het Taoïsme wordt de mens dan ook beschouwd als microkosmos; een weerspiegeling van het Universum, maar dan in het klein.

In Qigong wordt deze filosofie tot uiting gebracht in het bewaren, verzamelen en cultiveren van Qi in de drie dantian. Dit zijn energiecentra die zich resp. in de buikholte, borstholte en schedelholte bevinden. Tijdens de oefeningen zoeken

we bewust de uitwisseling met de energie om ons heen op met als doel om balans te vinden tussen yang (de hemelse energie) en yin (de aardse energie) in ons lichaam en geest.

Tijdens deze les krijg je meer inzicht in de betekenis en eigenschappen van de drie schatten Jing, Qi en Shen en leer je hoe je zo goed mogelijk Jing bewaart, Qi verzamelt en Shen cultiveert. De Qigong oefeningen die we tijdens deze les met elkaar beoefenen zullen vooral meditatief zijn en ondersteund worden met visualisaties en affirmaties.

Wat mag je van deze workshop verwachten:

 • Meer kennis over fysieke, energetische en spirituele energie (Jing, Qi en Shen).
 • Inzicht in de mens als microkosmos.
 • Vooral meditatieve Qigong met gebruik van visualisaties en affirmaties.

Waar: Yogadreams, Vinkenstraat 36a in Zaandam
Wanneer: Zondag 24 november 2019
Hoe laat: 10.30 – 13.00 uur
Kosten: € 37,50 p.p.
Aanmelden: via Yogadreams website